www.eprace.edu.pl » isdn

ISDN

Autor:

Marcin Wąsikowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca dyplomowa

Promotor:

mgr inż. S.Sitek

Recenzent:Uczelnia:

Zespół Szkół Łączności im.Mikołaja Kopernika w Poznaniu

Kierunek:

techniki telekomunikacji

Data powstania:

2002-06-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-02-23 00:36:07

Opis pracy:

Praca dyplomowa prezentuje wiadomości na temat ISDN. Przedstawia usługi realizowane w sieci ISDN oraz procedury uruchamiania i utrzymania sieci.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.