www.eprace.edu.pl » isdn » Usługi dodatkowe oferowane przez ISDN

Usługi dodatkowe oferowane przez ISDN

Sieć ISDN oferuje następujące usługi dodatkowe:


1. Prezentacja numeru abonenta wywołującego (CLIP)


Usługa oferowana jest stronie wywoływanej w celu uzyskania informacji o numerze abonenta wywołującego. Abonent wywoływany otrzymuje w chwili zestawienia połączenia pełny numer katalogowy abonenta, wystarczający do nawiązania połączenia w drugą stronę. Numer abonenta wywołującego nie jest przekazywany abonentowi wywoływanemu, gdy abonent wywołujący korzysta z usługi CLIR.


2.Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego (CLIR)


Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, z którą nawiązuje on połączenie. Usługa może być aktywna dla wszystkich nawiązywanych połączeń (usługa uaktywniana w centrali), lub wywoływana z terminala zgodnie z żądaniem abonenta.


3. Prezentacja numeru abonenta wywołanego (COLP)


Usługa oferowana jest stronie nawiązującej połączenie dla uzyskania informacji o numerze abonenta, z którym zostało zrealizowane połączenie. Numer osiągnięty nie jest przekazywany, gdy abonent, z którym zostało nawiązane połączenie korzysta z usługi COLR.

4. Blokada prezentacji numeru abonenta wywołanego (COLR)


Usługa pozwalająca abonentowi na zabronienie podawania jego pełnego numeru katalogowego stronie, która nawiązuje z nim połączenie.


5. Wielokrotny numer abonenta (MSN)


Usługa pozwalająca na zastosowanie więcej niż jednego numeru na tym samym łączu fizycznym. Usługę tą stosuje się w celu rozróżniania terminali dołączonych do jednego zakończenia sieciowego (NT1). Dzięki tej usłudze istnieje możliwość zdefiniowania oddzielnych zestawów usług dla poszczególnych terminali.


6. Przenośność terminala (TP)


Usługa umożliwiająca chwilowe zawieszenie aktualnego połączenia w celu:

• przeniesienia terminala do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie połączenia z tego samego terminala;

• zmienienia jednego terminala na inny terminal dołączony do innego gniazdka w ramach tego samego dostępu podstawowego, a następnie przywrócenie z niego połączenia;

• zastąpienia terminala przez inny, dołączony do tego samego gniazdka i przywrócenie z niego połączenia;

• przywrócenia połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala.


7. Sygnalizacja abonent-abonent (UUS)


Usługa pozwalająca dwóm abonentom ISDN na wzajemną wymianę krótkich informacji (w postaci ciągu znaków) podczas zestawiania lub rozłączania połączenia. Odebranie informacji nie wymaga podejmowania żadnych akcji ze strony abonenta wywoływanego, gdyż informacja jest zapamiętywana przez terminal. Maksymalna długość przesyłanych informacji wynosi 128 bajtów.


8. Połączenie oczekujące (CW)


Dzięki usłudze CW abonent prowadzący rozmowę telefoniczną, do którego kierowane jest kolejne wywołanie, może otrzymać informację o nowym wywołaniu. Wówczas abonent ten może wybrać jedną z następujących opcji:

• zignorować wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał

oczekiwania);

• odrzucić wywołanie oczekujące (abonent wywołujący otrzyma sygnał zajętości);

• przyjąć wywołanie oczekujące i zakończyć połączenie dotychczasowe;

• przyjąć wywołanie oczekujące i zawiesić połączenie dotychczasowe.


9. Połączenie zawieszone (CH)


Usługa pozwalająca na zawieszanie dotychczasowego połączenia i ponowne jego uaktywnianie. Abonent może równocześnie zawiesić kilka połączeń i to niezależnie od tego czy jest stroną wywołującą czy wywoływaną.


10. Podadresowanie (Subaddressing)


Usługa umożliwiająca odróżnienie terminali podłączonych do jednego zakończenia sieciowego poprzez subadress dołączony do numeru abonenta. Subadress może być również wykorzystywany do przesyłania podczas zestawiania połączenia dodatkowych informacji, których długość nie przekracza 20 bajtów.


11. Informacja o opłacie (AOC)


Usługa pozwalająca abonentowi na kontrolę należności za aktualnie zestawione połączenie, zarówno w trakcie jego trwania, jak i po jego zakończeniu.


12. Blokada połączeń wychodzących (OCB)


Usługa umożliwiająca zablokowanie realizacji niektórych połączeń wychodzących z danego aparatu, np. połączeń międzymiastowych lub połączeń międzynarodowych.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.