www.eprace.edu.pl » isdn » Zakończenie

Zakończenie

Celem pracy było omówienie podstaw teoretycznych i zastosowań praktycznych technologi lini cyfrowej ISDN- Integrated Service Digital Network. I tak w rozdziale I przedstawiłem wszechstronność wykorzystania telefoni cyfrowej w takich gałęźiach jak media,przedsiębiorstwa, instytucje finansowe czy usługowe a nawet placówki medyczne.W kolejnym rozdziale omówiłem różnego typu usługi bazowe, jak naprzykład telefonia, teletekst,telefax cztery oraz telefax 2/3 czy Videotekst. Rozdział III trakyuje o usługach dodatkowych oferowanych przez sieć ISDN. Omówiłem takie usługi jak: prezentacja i blokada prezentacji numeru wywołującego, prezentacja i blokada prezentacji numeru wywołanego, wielokrotny numer abonenta, przenośność terminala, sygnalizacja abonent-abonent, połączenia zawieszone i oczekujące, podadresowanie, informacje o opłatach oraz blokada połączeń wychodzących. Rozdział następny przedstawia procedury uruchamiania i utrzymania lini ISDN a takrze pomiary wykonywane podczas uruchamiania dostępu BRA. Omówiono pomiary centralowe, pomiary lini, pętle testowe, a także pomiary takich parametrów jak: tłumienności, szum impulsowy czy opóźność grupowa. Z kolei, następne dwa rozdziały zajmują się konfiguracją łącza abonenckiego, poruszając również takie aspekty jak współistnienie sieci ISDN z siecią elektryczną w ramach zasad realizacji okablowania abonenckiego. Ostatnie rozdziały dotyczą urządzeń pomiarowych ich konfigóracja i działani oraz przykładowe wyniki pomiarów linii adonenckich.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.