www.eprace.edu.pl » isdn » spis treści

ISDN1. Wstęp2. Zastosowania ISDN3. Usługi ISDN4. Usługi dodatkowe oferowane przez ISDN5. Procedury uruchamiania i utrzymania6. Pomiary wykonywane podczas uruchamiania dostępu BRA7. Konfiguracje dostępu abonenckiego8. Ogólne zasady realizacji dostępu abonenckiego9. Konfiguracje Pomiarowe miernika K3000 (miernik stopy błędów)10. Pomiary11. Skróty użyte w pracy12. Zakończenie13. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.