www.eprace.edu.pl » isdn » Usługi ISDN

Usługi ISDN

W sieci ISDN realizowane są następujące usługi bazowe trybu łączowego:


1. 64 kb/s nieograniczone


Tryb ten zapewnia przezroczysty transfer bitowy informacji oraz zachowanie informacji synchronizacyjnej związanej z kodowaniem próbek sygnału mowy. Informacje użytkownika transmitowane są kanałem B, sygnalizacja kanałem D. Kategoria ta może być wykorzystywana do różnych celów, dla przykładu:

• do transmisji mowy,

• do transmisji sygnałów akustycznych w paśmie 3.1kHz (transmisja danych za pomocą modemów),

• strumieni informacji multipleksowanych przez użytkownika,

• kodowo przezroczystego dostępu X.25 do pakietowych sieci publicznych.


2. 64 kb/s dla transferu mowy


Tryb ten służy do transferu mowy. Dopuszcza się zatem stosowanie metod optymalizacji transmisji analogowej (kodowania i kompensacji echa). W związku z tym faktem tryb ten nie gwarantuje zachowania integralności na poziomie bitowym (nie nadaje się do transmisji modemowej).


3. 64 kb/s dla sygnałów 3.1 kHz Audio


Tryb ten odpowiada istniejącym usługom publicznej sieci telefonicznej. Można go wykorzystywać do transmisji sygnałów mowy oraz danych za pomocą modemu i telefaksu grupy 1,2,3.


Usługi bazowe stanowią podstawę do realizacji teleusług. Podstawowymi teleusługami są:


4. Telefonia


Zapewnia użytkownikom możliwość rozmowy (dwukierunkowej transmisji sygnałów mowy).


5. Teletekst


Umożliwia abonentom wymienianie korespondencji w formie dokumentów zawierających stosownie kodowane informacje (format Teleteks), na zasadzie automatycznego transferu z pamięci do pamięci poprzez sieć ISDN. Usługa Teleteks może być realizowana w oparciu o usługi bazowe trybu łączowego lub pakietowego.


6. Telefax 4 oraz Telefax 2/3


Umożliwia abonentom wymienianie korespondencji w formie dokumentów zawierających informacje typu facsimile, automatycznie poprzez sieć ISDN. Usługa Telefax 4 może być realizowana w oparciu o usługi bazowe trybu łączowego lub pakietowego. Pożądana jest możliwość współpracy terminali Telefax 4 (dołączonymi do sieci ISDN) z terminalami Telefax 3 (dołączonymi do sieci telefonicznej lub do ISDN)


7. Tryb mieszany


Umożliwia kombinowaną komunikację tekstową (Teleteks) i facsimile (Telefax 4) do przesyłania dokumentów zawierających przemieszane informacje tekstowe i nieruchome obrazy


8. Videotext


Usługa Videotext w ISDN jest rozszerzeniem istniejącej usługi Videotext o funkcje odzyskiwania informacji i funkcje „skrzynki pocztowej” dla informacji tekstowej (alfanumerycznej) i graficznej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.