www.eprace.edu.pl » isdn » Skróty użyte w pracy

Skróty użyte w pracy

BERT (Bit Error Rate Test) pomiar elementowej stopy błędów

BRA (Basic Rato Access) dostęp podstawowy 2B+D

ISDN (lntegrated Services Digital Network) Sieć cyfrowa z integracją usług

NT1 (Network Termination type 1) zakończenie sieciowe 1

TA (Terminal Adaptor) adapter terminala

TEl (Terminal Equipment type 1) wyposażenie końcowe I

TE2 (Terminal Equipment type 2) wyposażenie końcowe 2

U, SIT, R (Reference Point) punkty odniesienia


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.