www.eprace.edu.pl » isdn » Bibliografia

Bibliografia

[1] Krzysztof M. Brzeziński, Istota Sieci ISDN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999
[2] Dariusz Kościelnik, ISDN – cyfrowe Sieci Zintegrowane Usługowo, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2001
[3] Wojciech Kabaciński, Standaryzacja w Sieci ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001
[4] Dariusz Kościelnik, Struktura Logiczna i Sprzętowa Sieci ISDN, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 1994
[5] Roden Martin S., Banasik Zbigniew. Tł., Zalewski Janusz. Tł., Żółtowski Tadeusz. Tł., Systemy telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1983.
[6] Becker Thomas, Achieving High Availability in a Distributed ISDN Control System, Kaiserslautern : ZRI, 1990
[7] Rick Arnold, ISDN bez tajemnic, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 1998
[8] Wymagania dla numeracji punktów sygnalizacyjnych w sieci ISDN. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych –załącznik nr 4 (PNK – 92 S7), materiały niepublikowane TP S.A., 1993
[9] Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla linii i urządzeń ISDN do realizacji kanałów 2B+D – załącznik 25, materiały niepublikowane TP S.A., 1997
[10] Witold Mizgajski, Sieci cyfrowe z integracją usług, Wydawnictwo Akademii Techniczno – Rolniczej, Bydgoszcz, 1995

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.