www.eprace.edu.pl » isdn » Wstęp

Wstęp

Integrated Services Digital Network


ISDN - sieć cyfrowa z integracją usług to sieć telefoniczna o dużej szybkości transmisji oferująca wiele różnorodnych usług. Sieć ta tworzona jest przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, ale tylko w tych rejonach, gdzie pracują cyfrowe centrale telefoniczne wykorzystujące sygnalizację SS7.

Dzięki łączom ISDN można stworzyć medium dostępowe do Internetu i sieci LAN. Sieć ISDN jest również niezastąpionym narzędziem stosowanym przy transmisji obrazów, dźwięku o wysokiej jakości oraz przy zdalnej pracy z aplikacjami standardowo pracującymi w sieci LAN.

Pojedynczy terminal uzyskuje dostęp do sieci poprzez BRA, czyli dostęp podstawowy ISDN. BRA to trzy kanały cyfrowe: 2B+D. Kanały B służą do transmisji informacji użytkownika (2x64kbitls), kanał D natomiast jest kanałem sygnalizacyjnym (l6kbitls), przez który terminal komunikuje się z siecią ISDN. Jedno łącze BRI umożliwia równoczesne zestawienie dwóch połączeń telefonicznych (2x64kbitls) lub zestawienie połączenia dwukanałowego o przepływności 128kbit/s (np. wideotelefon).
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.